Gudra drošība

Jo gudrāks ir automobilis, jo gudrāka ir braukšana. Rexton ir viens no visgudrākajiem un visdrošākajiem automobiļiem savā klasē. Tā aprīkojumā ietilpst plašs klāsts visjaunāko vadītāja palīgsistēmu tehnoloģiju.

 

 

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas

Brīdina vadītāju, ja priekšējā kamera konstatē neparedzētu novirzīšanos no braukšanas joslas.

 

 

Priekšā esošā transportlīdzekļa izkustēšanās brīdinājums

Sistēma informē vadītāju, kad priekšā esošais transportlīdzeklis uzsāk kustību.

 

 

Ceļa zīmju atpazīšana

Atpazīst priekšā esošās ceļa zīmes, izmanto rakstzīmju atpazīšanas programmatūru, lai nolasītu tās, un attēlo simbolu infoizklaides ekrānā.

 

 

Inteliģentās tālās gaismas

Automātiski pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām, konstatējot pretī braucošu transportlīdzekli, lai padarītu braukšanu diennakts tumšajā laikā drošāku.

 

 

Aklās zonas brīdinājums*

Konstatē aklajā zonā esošus transportlīdzekļus, kas tuvojas no aizmugures, un brīdina ar mirgojošu gaismu sānu spogulī.
* Papildu aprīkojums.

 

 

Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums*

Izmantojot stūros novietotus radarus un brīdinot vadītāju, sistēma palīdz izvairīties no sadursmes atpakaļgaitā ar transportlīdzekļiem, kas tuvojas no sāniem.
* Papildu aprīkojums.